De midgetgolfbaan gaat verdwijnen.
De midgetgolfbaan gaat verdwijnen. Wijnand Kooijmans

Midgetgolfbaan aan Havenkade in Elburg verdwijnt

16 maart 2024 om 14:30 Politiek

De midgetgolfbaan aan de Havenkade in Elburg maakt op termijn plaats voor de bouw van woningen. In eerste instantie werd gedacht aan de bouw van vierentwintig recreatieappartementen en commerciële ruimte in de plint. Het Elburgse college van burgemeester en wethouders was bereid hieraan in principe medewerking te verlenen.

Wijnand Kooijmans

Het plan met de recreatiewoningen bleek in de praktijk niet rond te krijgen. Dat heeft geleid tot een nieuw plan waarin enkel woningbouw plaats vindt. De initiatiefnummers studeren nog op het te kiezen invulling van het woningbouwprogramma.

Woningcorporatie Uwoon heeft aangegeven interesse te hebben in een deel van de locatie. Het plan wordt verder uitgewerkt en daarna door het college getoetst aan een goede ruimtelijke onderbouwing.

De eigenaren van de midgetgolfbaan willen hiermee stoppen vanwege teruglopende inkomsten. De woningbouw vindt plaats in de vorm van een appartementengebouw waarbij parkeren op eigen terrein plaatsvindt. Het toevoegen van woningen past binnen het gemeentelijk beleid op het gebied van volkshuisvesting.

De initiatiefnemers moeten aantonen dat er een goed woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd. De ligging dicht bij de Flevoweg met mogelijk verkeerslawaai speelt daarbij een rol. Maar ook het nabijgelegen tankstation vormt vanuit het aspect externe veiligheid een aandachtspunt. Met het verdwijnen van de midgetgolfbaan verdwijnt wel een particuliere recreatieve voorziening vanuit Elburg.

Door het college wordt het bezwaarschrift tegen een opgelegde dwangsom voor het zonder vergunning uitbreiden van de haven aan de Havenkade 47 ongegrond verklaard. Het neemt daarmee het advies over van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften.

In eerste instantie was een bouwstop opgelegd met daaraan een dwangsom van vijfduizend euro per dag met een maximum van vijftigduizend euro. Omdat gewoon werd doorgewerkt werd de dwangsom verhoogd naar vijfentwintigduizend euro per dag met een maximum van honderdvijftigduizend euro.

De commissie bezwaarschriften is van mening dat de dwangsom op een zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Maar ook deugdelijk gemotiveerd. Jurisprudentie geeft aan dat bij een bouwstop niet onderzocht hoeft te worden of de (bouw)werkzaamheden gelegaliseerd kunnen worden gelegaliseerd. Wanneer sprake is van een overtreding is het college bevoegd de werkzaamheden stil te leggen.

Door het college is tevens het wijzigingsplan Gerichtenweg 43 in Doornspijk vastgesteld. Het gaat om het vergroten van het bouwblok om een vrijstaande woning op dit perceel te kunnen realiseren. Tegen het ontwerp wijzigingsplan zijn tijdens de periode dat het ter inzage heeft gelegen geen bezwaren ingediend.

Omdat het een wijzigingsplan betreft is het college bevoegd dit vast te stellen en behoeft het niet de instemming van de raad. Een gesloten overeenkomst vrijwaart de gemeente van eventuele kosten.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie