Burgemeester Tanja Haseloop vertelt over haar ervaring.
Burgemeester Tanja Haseloop vertelt over haar ervaring. Dick van der Veen

Gedeputeerde Harold Zoet: ‘Wolf verrast ecologen steeds vaker’

20 april 2024 om 06:00 Algemeen

In de provincie Gelderland werden er in de eerste drie maanden 300 dieren gedood door de wolf en dat zijn er net zoveel als in heel 2023.

Dick van der Veen

Een ontwikkeling die als deze doorzet gedeputeerde Harold Zoet schrik aanjaagt. En al helemaal wanneer dat beeld zich in het hele land aftekent. Hij zegt dat in een gesprek na afloop van een voorlichtingsbijeenkomst in Oldebroek, waar overigens de emoties minder hoog opliepen dan tijdens eerdere bijeenkomsten elders op de Veluwe. Het heeft er waarschijnlijk alles mee te maken dat in Oldebroek sprake was van ‘slechts’ acht aanvallen met evenveel slachtoffers, wat schril afsteekt tegen de veelheid aan gedode dieren in omliggende gemeenten. 

Ook de artikelen die kranten eraan besteden sorteren effect. Een constructieve meeting waarbij iedereen de kans kreeg om zijn of haar zegje te doen. “Mensen willen zich gehoord voelen. Ik mag hopen dat de beheerste wijze waarop we met elkaar discussiëren het gevolg is van onze opzet om inzicht te geven waar de provincie op dat vlak mee bezig is en wat ze denkt te kunnen doen”, zegt Zoet, voor wie overigens de dag dat Brussel meer duidelijkheid geeft over Europees beleid geen dag te vroeg komt. “Het blijft maar boven de markt hangen waardoor polarisatie toeneemt. We zijn gebaat bij duidelijkheid in een situatie dat je in landen als Duitsland, Finland en Zweden de wolf wèl mag beheren en in Nederland en België niet.” 

Hoewel inwoners van Oldebroek relatief weinig van de wolf te verduren kregen, heeft een aantal wel oog in oog gestaan met het dier. Ook burgemeester Tanja Haseloop overkwam dat. Mensen zagen dat de wolf over twee sloten tegelijk sprong en ook nog een kerkpad meenam. “Het is een weg waarvan door veel jeugd gebruik wordt gemaakt. Wat een imposant beest.” 

Bij een vergelijking met een herdershond doe je wat haar betreft de wolf flink tekort. Het gesprek gaat ook deze avond over wolfwerende rasters, waarbij standaardisering niet alles zegt, want de sprongkracht en creativiteit van de wolf is ongekend. De provincie Gelderland stelt vanaf 11 april voor de komende drie jaar drie miljoen euro beschikbaar om deze aan te brengen. Er is een maximum van 20.000 euro per aanvraag aan gekoppeld en in de eerste dagen zijn al zestig van dergelijke verzoeken voor de subsidie binnen gekomen.

Keert vooralsnog ook uit als er schade is door wolven bij degenen die geen rasters plaatsten, een standpunt dat sommige provincies inmiddels los hebben gelaten. Zoet tekent daarbij aan dat inwoners niet om de wolf hebben gevraagd. “We willen iedereen de ruimte geven om te wennen aan het nemen van maatregelen. Wat mij betreft houden we het even zoals het nu is.” Deskundigen op divers terrein laten hun kennis op de bezoekers los. Als daarin doorklinkt dat het met 80 wolven nu in de provincie niet zo zal zijn dat het tot een paar honderd uitgroeit, neemt de gedeputeerde daarin stelling. “Ik ben pas op een wolvenbijeenkomst in Den Haag geweest. Een open tafel gesprek waarin ecologen aangaven dat ze telkens nog door de wolf worden verrast. Ecologen gaven toe dat ze hun ideeën moesten bijstellen. 

Destijds heette het stellig dat er in dit land hooguit plaats was voor twee of drie roedels. Het zou in Nederland te vol zijn en de wolf teveel prikkels geven. Die uitgangspunten zijn inmiddels flink bijgesteld. Het mag zo zijn dat penibele situaties voor mensen op een enkel incident na zijn uitgebleven, maar je merkt ook deze avond dat mensen geïmponeerd raken door de kracht van het dier, dat het ze schrik aanjaagt. Het aantal aanvragen om bijdragen voor het plaatsen van rasters stijgt sterk.” Van de uitnodiging aan vertegenwoordigers van instanties die vinden dat de wolf zijn plek hier verdient om zich ook in het gesprek te mengen werd geen gebruik gemaakt. 

“Dat is jammer, want het is juist de bedoeling dat pro en contra zich uitspreken met respect voor elkaars standpunten. Ik zag in de zaal wel iemand van de groep Wolf uit Elburg die videobeelden heeft zitten maken. Mijn vraag is om hier respectvol mee om te gaan.” De discussie mondt altijd weer uit in de vraag om beheer. “De wolf hoort in het bos en dan is het voor ons als provincie zaak om balans te houden, net als we dat beogen met de populatie wilde zwijnen en herten. De wolf jaagt op wild, dat maakt potentiële prooi onrustiger, wat weer gevaarlijke situaties in het verkeer oplevert. Aan de andere kant: een teveel aan herten en zwijnen gaat ten koste van bomen en struiken en daarbij gaat jong bos verloren. We sturen op een strikt wolvenbeleidsplan, luisteren naar wat houders van dieren en inwoners ons vertellen, blijven met ze in gesprek.”

In Oldebroek kregen bezoekers uitgebreide informatie over schaderegeling en bijdragen voor het aanbrengen van rasters. Want dat de wolf een blijvertje is, daar heerst bij niemand twijfel over. De provincie hield al zeven informatie avonden. 

De roep om duidelijkheid klonk door in een petitie die Gelderland en Drenthe en een aantal Veluwse gemeenten aanboden aan de portefeuillehoudende minister. In mei spreekt de Tweede Kamer er over.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie