Van links naar rechts Miranda, Margreet en Erna.
Van links naar rechts Miranda, Margreet en Erna. Dick van der Veen

Oproep vrouwen voor politiek in Oldebroek

2 april 2024 om 12:00 Politiek Tips van de redactie

De oproep een jaar geleden aan vrouwen/meisjes in Oldebroek om meer interesse te tonen in de politiek bleef niet geheel onbeantwoord en vraagt om een vervolg. 

Dick van der Veen

De initiatiefneemsters Erna van den Bosch-Pleijter(CU), Margreet Deen (ABO) en Miranda Sloots-Kievit (CU) nodigen de dames via de sociale media uit om vragen te stellen of met suggesties te komen. Op die manier wordt toegewerkt naar een bijeenkomst op 3 oktober in het gemeentehuis waar een bekende landelijke politica haar licht over de materie zal laten schijnen. De publicatie in deze krant vorig jaar bracht de tongen in beweging. “Men sprak ons er op aan, we kregen ook contacten met vrouwelijke raadsleden uit andere gemeenten, zoals Kampen, die al langer met het bijltje hakken. We hebben geconstateerd dat er veel onbekendheid is over het raadswerk. Daar willen we nu samen wat over verduidelijken. Het is wellicht een mooie opstap om als fractievolger of in de schaduwfractie van het raadswerk kennis te nemen. Je kunt assisteren bij het redigeren van een nieuwsbrief of iets betekenen voor het bestuur van je partij. Wij proberen er op deze manier ook achter te komen waardoor vrouwen zich belemmerd voelen. Het is een positieve ontwikkeling dat er steeds meer vrouwelijke burgemeester en wethouders komen. Wat dat betreft geeft Oldebroek wel het goede voorbeeld. Onze burgemeester kan terugvallen op een man die thuis alles regelt. Dat maakt het allemaal wat beter beheersbaar. We zijn overigens blij met de faciliterende rol van de gemeente. De griffier geeft ons waardevolle adviezen over datgene wat wel of niet zinvol is om in de publiciteit te brengen.”

Hoe zijn de ervaringen halverwege de eerste zittingsperiode?

Voor alle drie geldt dat ze na een aanvankelijke periode van gewenning hun plek hebben gevonden. “We zijn door de politiek anders naar ontwikkeling gaan kijken. Wanneer je uit het bedrijfsleven komt, vind je dat het lang duurt voordat knopen worden doorgehakt. Er ontstaat daarna begrip voor beslissingen die moeten rijpen, dat geeft weer een stuk rust. Soms is de materie vrij ingewikkeld. Je wilt zo graag op korte termijn mensen helpen. Het contact met de Oldebroekers is leuk. Je zoekt mensen op en ze komen naar je toe. Sinds de eerste publicatie vorig jaar kennen ze onze gezichten en weten mensen ons ook makkelijker te vinden. Het is leuk om met kinderen over de politiek te praten. Ze komen met opvattingen die je aan het denken zetten.” De drie vrouwen hebben via de app contact met elkaar. Ze zien om zich heen dat (landelijk) meer fracties aansturen op een vrouw in hun gelederen. Ze nemen volop deel aan de beraadslagingen, weten inmiddels hoe de hazen lopen. Ze hebben 3 jaar uitgetrokken voor hun missie om meer vrouwen voor de politiek te interesseren. De initiatiefneemsters hopen op een volle zaal 3 oktober.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie