De plek waar de niuwe accommodatie moet komen. Foto: Wijnand Kooijmans
De plek waar de niuwe accommodatie moet komen. Foto: Wijnand Kooijmans Wijnand Kooijmans

Vragen rond nieuw centrum in Doornspijk

30 maart 2024 om 16:00 Politiek

De komst van een nieuwe multifunctionele accommodatie in Doornspijk is hard gewenst. Het huidige dorpshuis De Deel is verouderd, voldoet niet meer aan de behoefte en heeft een torenhoge energierekening.

Wijnand Kooijmans

Daar is iedereen het over eens. Maar dat wil niet zeggen dat de standpunten niet uiteen lopen. Bewoners van de Veldweg vinden dat ze onvoldoende bij de participatie zijn betrokken en dat ze van hun inbreng weinig meer terug vinden in de plannen. Waar meerdere raadsfracties het vreemd vinden dat men de plannen verder wil ontwikkelen, zonder dat er direct een financiële invulling aan wordt gegeven.

Dat laatste is volgens wethouder Henk Wessel goed te verklaren. Het merendeel van het benodigde geld is voorhanden. Het college van burgemeester en wethouders wil over het totale bedrag de raad een afweging laten maken tijdens de behandeling van de perspectievennota. Dan kan een goede afweging worden gemaakt tussen alle plannen die binnen de gemeente Elburg op stapel staan.

A. Leusink sprak in namens meerdere bewoners van de Veldweg. Zij zijn bang voor een waardedaling van hun huizen bij de komst van een multifunctionele accommodatie op de hoek van de Lageweg en de Veldweg. Al zien ze de noodzaak van de komst wel in. Ze vinden echter dat ze te weinig zijn gehoord en dat de gemeente steeds weer met wisselde voorstellen kwam. 

Ze vragen zich af of een deel van het gebouw niet ondergronds kan worden gerealiseerd, zoals bij het complex De Wiltsangh in Nunspeet is gedaan. Ook zitten ze niet te wachten op een blok als MFC Aperloo in ‘t Harde. Men is niet tegen inpandige horeca, maar vreest dat een terras aan de zijde van het weidevogelgebied tot overlast leidt.

Huisarts M. Pul geeft aan dat er lange tijd niets is gebeurd en dat het nu hoog tijd is dat daarin verandering komt. De leefbaarheid van Doornspijk wordt hierdoor aanzienlijk verbeterd. Waarbij hij wel hoopt dat gezondheidsvoorzieningen die nu nog in Elburg zijn gevestigd mee verhuizen naar Doornspijk.

G. André, sprekend namens De Regenboogschool ziet kansen voor de verhuizing naar de nieuwe locatie. Al doet het inleveren van veel ruimte op de huidige locatie ook pijn. Hij doet wel een oproep aan de gemeente te bezien of de oversteken over de Zuiderzeestraatweg West nog veiliger gemaakt kunnen worden. De school wil zelf een vijfde lokaal financiëren.

F. Kroese van de Veldweg wil dat de hondenuitlaatplaats en het speelveld behouden blijven. Ook hij wijst op de steeds veranderende voorstellen. Zo was er in het begin geen sprake van woningbouw en zijn er nu ineens veertig woningen gepland. Hij ziet het MFA liever richting Lageweg geprojecteerd.

C. Veldman vindt het vreemd dat de klankbordgroep die aanvankelijk bij het plan was betrokken ineens niet meer wordt geraadpleegd. Hij vindt dat de nieuwe locatie de meest geschikte is. De komst van het MFA ziet hij als van groot belang voor de totale gemeenschap van Doornspijk. Die moet naar zijn mening dan ook bij de verdere uitwerking van het plan worden betrokken.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie