De  (kandidaats)raadsleden kregen een uitgebreide rondleiding.
De (kandidaats)raadsleden kregen een uitgebreide rondleiding. ChristenUnie Oldebroek

ChristenUnie Oldebroek bezoekt voetbalclub WHC

3 maart 2022 om 09:33 Politiek

OLDEBROEK  Enkele (kandidaats)raadsleden van de ChristenUnie hebben WHC bezocht. De bezoekers werden ontvangen door voorzitter Henri van Beek en de secretaris Jaap Jonkman. Er werd gesproken over het haalbaarheidsonderzoek om het sportpark Mulderssingel te verplaatsen naar de locatie aan de Voskuilerdijk en de huidige locatie geschikt te maken voor nieuwbouw van woningen.

Lijsttrekker Popke Graansma, de afscheidnemende Engbert Jan Ruitenberg en de kandidaat-raadsleden Wim-Henk Peggeman en Geerco André werden bijgepraat over de voor- en nadelen van een eventuele verhuizing voor WHC. WHC heeft een lange geschiedenis op sportpark Muldersingel.

Eljakim Doorneweerd namens de ChristenUnie Oldebroek: ,,Het onderhoud en vooral de duurzaamheid van het sportpark staat onder druk. De energielasten zijn hoog en er zijn flinke investeringen nodig om de huidige gebouwen te renoveren en te verduurzamen. Het verplaatsen van het sportpark kan een win-win situatie opleveren. Voor WHC een mooi duurzaam en toekomstbestendig sportpark wat weer tientallen jaren mee kan en voor de inwoners van Wezep een vrijgekomen locatie waar veel nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Woningen waaraan binnen de gemeente Oldebroek een grote behoefte is.”

Komende weken bespreekt de gemeenteraad van Oldebroek de eerste resultaten van een haalbaarheidsonderzoek. Ook of het onderzoek al dan niet voorgezet moet worden en zo ja, waar moet bij verdere uitwerking van de plannen rekening mee gehouden worden. 

Doorneweerd: ,,We vinden het belangrijk om op locatie te kijken en mensen te spreken. Zodat we alle belangen zowel van de club en omwonenden kunnen wegen in relatie tot het algemeen belang. Op deze manier kunnen we samen bouwen aan een sportief en leefbaar Oldebroek.”

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie