Afbeelding
rechtenvrij van spreker

Lezing over ‘Volgelingen van Jezus Christus in Israël

28 maart 2024 om 15:13 Religie Ingezonden

Het is opvallend: in het ‘thuisland’ van Jezus, Israël, wonen relatief gezien weinig christenen.

Voor deze christenen geldt ook nog eens dat ze vaak over het hoofd worden gezien door de honderdduizenden christelijke pelgrims die Israël jaarlijks bezoeken.

Op dinsdag 9 april belegt de commissie Kerk en Israël van de hervormde gemeente te Oldebroek een studiebijeenkomst.

Drs. Albert Groothedde zal een lezing houden over het onderwerp ‘Volgelingen van Jezus Christus in Israël’. Hij vertelt over Arabische christenen in Israël en de Palestijnse gebieden en zal in het bijzonder ook inzoomen op Joodse volgelingen van Jezus Christus: Messiasbelijdende Joden.

Albert Groothedde woonde vijfenhalf jaar in Jeruzalem. Hij was daar werkzaam namens het Nederlandse Centrum voor Israëlstudies. Sinds 1 december 2023 is hij actief voor de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden. Vanuit die hoedanigheid is hij sterk betrokken op Joodse en Arabische volgelingen van Jezus in Israël. Albert en Martha Groothedde hebben verder het Verkenners project mede opgezet. Op locatie in Israël zijn tientallen video’s gemaakt over onder andere Bijbelse plaatsen, gewoonten en feesten. De video’s duren per aflevering rond de 5 minuten en zijn primair bedoeld voor kinderen in de leeftijd van ca. 8 tot 12 jaar. Door de unieke beelden en de waardevolle informatie zijn de video’s ondertussen ook aantrekkelijk voor ouderen met een hart voor Israël.

De bijeenkomst wordt gehouden in ’t Open Huis, Kerkstraat 8 te Oldebroek en begint om 20.00 uur (inloop om 19.45 uur). Iedereen is van harte welkom.

De toegang is vrij. Er zal wel een collecte worden gehouden.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie