Het havengebied in Elburg.
Het havengebied in Elburg. Barry Wensink

Raad Elburg stemt in met plan De Nieuwe Haven

7 februari 2024 om 13:24 Politiek

Met alleen de stem van de SGP tegen heeft de raad van Elburg ingestemd met het plan De Nieuwe Haven. Dat voorziet in de bouw van 56 woningen waarvan een groot deel in de sociale sector. Met het besluit komt er een eind aan een felle discussie tussen voor- en tegenstanders. 

Wijnand Kooijmans

De bezwaren komen vooral uit de hoek van verenigingen met een historische achtergrond. Het gaat dan om de Botterstichting, de Oudheidkundige Vereniging Arent Thoe Boecop en de Bond Heemschut. Zij vinden het plan niet passen binnen het historisch havengebied van Elburg en zien het als een aantasting van de haven. Daarnaast heeft ook het bedrijf Holland Fonds bezwaren, omdat zij vinden dat het plan hun bedrijfsvoering kan aantasten. De bezwaren hebben wel geleid tot kleine aanpassingen in het plan. Daarnaast beoogt het plan met een commerciële plint en een uitnodigende inrichting van de openbare ruimte meer reuring te verkrijgen in dit deel van de havenkom. Ook zijn er zes appartementen aan het oorspronkelijke plan toegevoegd en is de parkeerberekening aangepast. Op eigen terrein komen er 84 parkeerplaatsen en 25 in de openbare ruimte langs de Havenkade. Voor vijf plaatsen wordt geld gestort in het parkeerfonds waarvoor op een andere locatie extra parkeerplaatsen kunnen worden uitgevoerd. 

Het plan wordt uitgevoerd door Prins Bouw uit ‘t Harde. Alle discussies in beeld- en oordeelsvormende raad maakten dat het plan als hamerstuk voor de raadsvergadering was opgenomen. Desondanks hadden alle partijen wel de behoefte via een stemverklaring alsnog hun eindoordeel te geven. 

Voor Arjan Klein (SGP) geldt dat hij was verrast door de vele inspraakreacties. Hij vindt dat Prins Bouw zijn werk goed heeft gedaan, maar dat dit niet kan worden gezegd van de gemeente. Met name het participatieproces schetst hij als zwaar onvoldoende. Dat had beter gekund en gemoeten. Gezien de tekortkomingen op dit gebied - hetgeen zwaar weegt binnen de gemeente Elburg - is hij tegen het plan. José Oosthoek (Samen Vooruit) spreekt van een lastig dossier. Met daarin veel tegengestelde belangen. Gekeken moet worden naar het algemeen belang en dan geeft de woningbouw de doorslag voor haar partij om voor het plan te stemmen. Rick van Veldhuysen (LEV) is blij dat er eindelijk wat gebeurt. Ook hier speelt het belang van de woningbouw een belangrijke rol om voor het plan te stemmen. Al heeft hij begrip voor de bedenkingen welke door meerdere partijen zijn gemaakt. Dat begrip is er ook bij Anita Kloosterman (CDA). Ook hier speelt het belang van de woningbouw een belangrijke rol bij het instemmen met het plan. 

Gert Jan Hoeve (ChristenUnie) vindt het belang van de woningbouw dusdanig groot dat de aangevoerde tegenargumenten onvoldoende zijn om tegen het plan te stemmen. Hij vindt dat de gemeente wel de regie moet houden op de verdere ontwikkeling van het havengebied. Lennart Oosterloo (Algemeen Belang) vindt dat het plan voldoet aan de eisen en daarmee bijdraagt aan de ontwikkeling van het havengebied. Els Baauw (VVD) vindt het van belang dat er nu eindelijk huizen bij komen in Elburg.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie