Auto's moeten het flaneren langs de haven niet in de weg staan. Foto: Wijnand Kooijmans
Auto's moeten het flaneren langs de haven niet in de weg staan. Foto: Wijnand Kooijmans Wijnand Kooijmans

Flaneren haven in Elburg zonder last auto

28 augustus 2023 om 06:00 Algemeen

De gemeente Elburg trekt 13.500 euro uit om de drukte op de Havenkade te monitoren. Als proef wordt deze weg dit jaar vijftig dagen tussen twaalf en zes uur afgesloten voor verkeer. Aan de hand van de uitkomsten wil het college van burgemeester en wethouders een besluit nemen over de maatregelen in 2024.

Wijnand Kooijmans

De dagen en de uren waarop de Havenkade zijn afgesloten is nu gebaseerd op basis van de kennis en ervaring van de klankbordgroep met daarin omwonenden en ondernemers op het bedrijventerrein Kruismaten. Het college geeft aan dat hoe waardevol deze kennis en ervaring ook is, ze subjectief zijn en daardoor tijdens een procedure rond een verkeersbesluit kunnen worden aangevochten. Om die reden wordt het noodzakelijk gevonden de afsluitingsdagen en – uren te onderbouwen met gegevens over aantal toeristen en voertuigen.

De afsluiting van de Havenkade dient vooral voor de verkeersveiligheid van de toeristen die langs de haven lopen te flaneren. Om die reden wil het college data inkopen die op grond van de locaties van mobiele telefoons een indicatie kan geven van het aantal mensen dat in en om de Vesting aanwezig is. Het gaat daarbij niet om exacte aantallen, maar meer om de onderlinge verhouding tussen de verschillende dagen en uren.

Het college wil verder op vijf zaterdagen dat de Havenkade/Havenstraat niet is afgesloten een indruk krijgen van de interactie tussen de flanerende toeristen en het gemotoriseerd verkeer. Hiervoor worden video-opnamen gemaakt waarbij, zo stelt het college, de privacy van de gefilmde mensen en voertuigen is gewaarborgd.

Er vindt een doorsnedetelling plaats van het aantal passerende voetgangers in de Havenstraat en een kwalitatieve gedragsanalyse van de voetgangers op de Havenkade. Aangevuld met een bijdrage van Visit Veluwe. Zij brengen tijdens de meetwerkzaamheden de bezoekersaantallen in beeld aan de hand van telefoonlocatiegegevens. Hiermee bestaat de nodige ervaring.

Het college geeft aan dat het risico bestaat dat tijdens de tellingen en de video-opnamen het slecht weer kan zijn. Of zich onverwachte situaties voordoen. Dergelijke omstandigheden worden buiten beschouwing gelaten als het gaat om het opstellen van een verkeersbesluit voor 2024 en volgende jaren.

Omgekeerd kan het zo zijn, zo wordt gesteld, dat het in 2024 en latere jaren slecht weer is tijdens de afsluitdagen. De verleiding is dan groot om de afsluiting die dagen niet door te laten gaan. Dat komt onder meer tot uiting via reacties op sociale media. Het college geeft aan dat dit voor die dag logisch kan zijn, maar dat het niet afsluiten het onzeker kan maken of de afsluiting andere dagen wel doorgaat.

Waarbij naar de mening van het college een ongewenste discussie kan ontstaan over de definitie van ‘slecht weer.’ Om dit te vermijden wordt een eenmaal ingestelde afsluiting altijd uitgevoerd. De afsluiting geldt de komende tijd onder meer tijdens drukke zaterdagen en de Botterdagen. Het geld komt uit het budget ‘verkeer & vervoer.”

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie