Woningen van Omnia aan de Steiger in Nunspeet.
Woningen van Omnia aan de Steiger in Nunspeet. Wijnand Kooijmans

Huurverhoging Omnia valt slecht: ‘Maar het is nodig om toekomst veilig te stellen’

18 september 2023 om 06:05 Wonen

Het bestuur van de Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (SHOW) heeft bij de woningcorporatie Omnia Wonen aangegeven zeer geschrokken te zijn van de nieuwe huurprijzen die per 1 juli zijn ingegaan. Een huurverhoging die fors hoger is dan het advies was van de SHOW waar het advies op steun mocht rekenen van veel huurders. Directeur-bestuurder Peter Toonen van Omnia vraagt begrip voor het besluit, omdat dit nodig is om de toekomst veilig te stellen.

Wijnand Kooijmans

We zijn teleurgesteld dat Omnia Wonen vasthoudt aan een flinke huurverhoging voor een grote groep huurder. Volgens ons was het mogelijk om de huur minder te verhogen. Dat is in deze tijd ook hard nodig. Mensen die nu een huurverhoging hebben gekregen hebben namelijk al te maken met duurdere boodschappen en hogere kosten voor energie. Tegelijkertijd vallen zij vaak buiten de regelingen van de overheid om dat op te vangen,“  zo wordt gesteld in een brief aan de leden van de huurdersorganisatie.

Directeur-bestuurder Peter Toonen heeft begrip voor het standpunt van de SHOW. “Zij komen op voor de belangen van hun leden. Ik streef ernaar de belangen van Omnia voor nu en de toekomst veilig te stellen. Als Omnia hebben wij rond de negenduizend huurders. Het is voor het eerst dat ik meemaak dat we over al deze huurders gezien een huurverlaging hebben, dat wil zeggen dat we te maken hebben met minder huurinkomsten.”

Dat komt voornamelijk door een besluit van de Rijksoverheid. “Dat maakt dat tweeduizend van onze huurders een lagere huur zijn gaan betalen gezien hun inkomen. Voor hen is de huur begrensd op maximaal 590 euro per maand. Daarnaast hebben 450 huurders een extra verhoging van vijfentwintig of vijftig euro gekregen vanwege hun inkomen. Voor de overige huurders is de huurprijs vrijwel gelijk gebleven.”

De huurdersvereniging had gevraagde de verhoging te beperken tot één procent. “Maar wij kunnen niet meer dan een advies geven. De woningcorporatie heeft het recht dat naast zich neer te leggen. Wij vinden dat de zorgen van de huurders zwaarder hadden moeten meewegen.“

Toonen kent de wens. “Wij hebben ook een advies van het Rijk en van de landelijke Woonbond. Uiteindelijk zijn wij in gaan zitten tussen dat bedrag en de wens van de SHOW.  Het is zo dat wij er niet op achteruit kunnen gaan als het gaat om onze inkomsten. Ook wij worden geconfronteerd met hogere prijzen voor zowel nieuwbouw als renovatie. Om in de toekomst actief te kunnen blijven, moesten we de verhoging wel doorvoeren. Anders kunnen we als corporatie niet blijven bestaan en dat geldt voor alle corporaties in Nederland.”

De directeur-bestuurder begrijpt dat de verhoging pijn doen. “Je krijgt ook je boodschappentas niet meer vol voor vijftig euro. En dat mensen daarom liever hun huur niet zien verhoogd. We bestaan echter honderd jaar en willen ook graag in de toekomst blijven bestaan. Dat maakt dat we geen ander besluit konden nemen.”

Mensen die desondanks financieel in de knel komen, kunnen zich melden bij Omnia Wonen. “Dat wil niet zeggen dat direct hun huur wordt verlaagd. Maar we gaan dan wel kijken, eventueel samen met een gemeente, of we iets voor deze mensen kunnen betekenen. Dat doen we liever dan een collectieve maatregel te nemen voor alle huurders.”
Huurders die niet onder het inkomen waarvoor het Rijk een maximum aan huur heeft vastgesteld, krijgen te maken met een huurverhoging tot 2,25 procent. Ook de verhoging voor de mensen met een hoger inkomen had de SHOW de verhoging graag lager gezien dan de nu gekozen verhoging van vijfentwintig en vijftig euro. “Vooral omdat deze groep ook vorig jaar al met een flinke huurverhoging te maken heeft. Peter Toonen: “Wij zijn een corporatie en dan is het gebruikelijk dat de breedste schouders de zwaarste lasten dragen.”

Omnia Wonen bezit woningen in onder meer Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Naast onder meer Amersfoort en Woudenberg. Streven is kleine aantallen woningen in gemeenten af te stoten. Dat is recent gebeurt in de gemeente Steenwijkerland waar een aantal woningen is overgedragen aan plaatselijke corporaties. “Wij willen ons graag concentreren op bijvoorbeeld de Noord-Veluwe en Amersfoort waar de kern van onze woningvoorraad aanwezig is.”

Huurverhoging is nodig om te blijven bouwen.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie