Oldebroek zit te popelen op realisering van het project West 3.
Oldebroek zit te popelen op realisering van het project West 3.

Raad Oldebroek wil sneller woningbouw

25 mei 2023 om 12:10 Wonen

Het uitvoeren van woningbouwprojecten duurt de gemeenteraad van Oldebroek te lang. In de commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving werd er bij portefeuillehouder Ben Engberts op aangedrongen om participerende partijen achter de vodden te zitten.

Dick van der Veen

Dat gebeurde bij de behandeling van het onderwerp Meerjaren Programma Begroting. Henri Wijnne (Christen Unie) kreeg alle fracties achter zich bij de constatering dat van de voorgenomen versnelling niets terecht komt. “Niet acceptabel, omdat we er geld voor hebben vrijgemaakt.” Henk Kemp (VVD) voerde aan dat de dossiers zich opstapelen en al van een tijd dateren dat hij nog niet in de raad zat. “Dat is onbestaanbaar”, voegde hij met een lach aan toe. Maar de situatie op zich was voor hem allerminst één om te lachen. “Sla eens met de vuist op tafel. Een mededeling eens per jaar dat we achterlopen op de planning is volstrekt onvoldoende. Zo mogelijk moet de raad eens per kwartaal informatie ontvangen, maar dan wel degene met een serieuze lading.”
Van de zijde van ABO werd erop aangedrongen om de buurt vroegtijdig bij de plannen te betrekken. Inwoners kunnen tijdens de uitvoering van grote projecten met hun opmerkingen terecht in de bouwkeet, zo liet de wethouder desgevraagd weten. De openbaarheid van een verkeersplan werd bepleit. Op dat vlak zou nog veel voor reparatie/bijsturing in aanmerking komen.

De SGP legde de vinger op de zere plek van een personeelstekort. Wethouder Engberts gaf aan dat expertise van externe partijen nodig is. “Maar we houden de regie in eigen handen.” De noodzaak van een kwalitatief woningbouw programma kreeg zijn erkenning. Hij roerde ook het feit aan dat vastgoedpartijen ontwikkelingen als een groot risico ervaren.

Er werd flink gehint op het project West 3. Dat wordt gerealiseerd ten zuiden van de Hagen tussen de Feithenhofsweg en de Rustenburgsweg in Oldebroek. In het deel van het plangebied dat eigendom is van de gemeente kunnen 120 woningen worden gebouwd. Maar omdat er (veel grotere behoefte aan woningen bestaat loopt onderzoek naar de mogelijkheid om twee aangrenzende percelen bij de ontwikkeling kunnen worden betrokken. 

Er wordt gewerkt aan twee ontwikkelvarianten waaruit een voorkeursvariant. Daarna is de opstelling en vaststelling van het bestemmingsplan. De afronding van het planproces is gepland in de loop van 2024.

De boekwaarde van alle projecten samen bedraagt 7.730.342 euro. De financiële uiteenzetting met betrekking tot het Meerjaren Project Grondbedrijf 2023 blijft onder de vleugels van de raad omdat het prijsgeven ervan de economische en financiële positie van de gemeente en daarmee van de gemeenschap zou kunnen schaden. De benodigde omvang van de reserve algemene grondexploitatie 2023 is op 1.816.669 euro vastgesteld. Het tekort van 282.907 euro wordt aangezuiverd uit de algemene reserve. Het negatief resultaat van complexen in bouwgrond exploitatie vereist in een worst scenario een risicoreserve. Daarvoor is een extra buffer van 370.862 vastgelegd.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie