Gebied De Mheenlanden in Elburg. Foto: Wijnand Kooijmans
Gebied De Mheenlanden in Elburg. Foto: Wijnand Kooijmans

Stadsplannen staan stil: Gebrek aan ambtelijke capaciteit

27 september 2023 om 14:19 Politiek

Het is zaak dat de gemeenteraad van Elburg bij de behandeling van de visie voor het beschermd stadsgezicht geen amendementen indient die tot een radicale aanpassing leiden van de visie. Die boodschap werd meegegeven tijdens de beeldvormende vergadering over de stadsvisie.

Wijnand Kooijmans

Voor Rick van Velthuysen (LEV) is het de vraag of het dan nog zinvol is dat de raad meepraat over de visie. Of dit moet overlaten aan het college van burgemeester en wethouders en de samenleving. Volgens wethouder Lyda Sneevliet moet de raad zeker mee blijven praten omdat zij uiteindelijk verantwoordelijk is voor de invulling van ieder plan dat op basis van de visie wordt ingediend. Te grote wijzigingen kunnen leiden tot bezwarenprocedures. Bovendien heeft men te maken met eisen van het Rijk die het beschermd stadsgezicht van Elburg als eerste in Nederland heeft aangewezen en daarbij ook bepaalde ideeën heeft. Enige speelruimte voor de raad is er volgens haar wel.

Het wordt van belang gevonden dat de visie voor het beschermd stadsgezicht met enige snelheid door de raad wordt vastgesteld. Het gebied zit nu volledig op slot. Na de vaststelling van de visie kunnen initiatiefnemers hun plannen indienen bij de gemeente. Aan de hand van de beschikbare capaciteit wordt dan gekeken welk plan en met welke snelheid kan worden beoordeeld. Plannen blijven nu op de plank liggen door gebrek aan ambtelijke capaciteit.

Onder die plannen het verzoek van de familie Zwep die graag een levensbestendige woning willen bouwen maar nu al drie jaar wachten op een besluit. Hun belangen werden hartstochtelijk bepleit door hun zoon. Volgens wethouder Sneevliet valt hun verzoek buiten het beschermd stadsgezicht maar heeft de familie destijds aangegeven hun plan graag integraal behandeld te zien met het verzoek van de familie Docter. Dat perceel maakt wel onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht waardoor het wachten was op de visie. Het plan van de familie Zwep is nu wel afzonderlijk te behandelen maar is door het gebrek aan ambtelijk capaciteit ook op de wachtlijst beland.

Gepleit wordt voor een betere bescherming van het gebied De Mheenlanden. Volgens wethouder Sneevliet kan dat worden meegewogen bij het opstellen van de omgevingsvisie. Het staat volgens haar de eigenaren van gronden in dit gebied vrij een aanwijzing te vragen als weidevogelgebied maar kunnen ook vogelaars dat doen. Ook kan worden gevraagd het gebied onder het Gelders Natuur Netwerk te brengen.

Op een vraag van Els Baauw (VVD) geeft de wethouder aan dat het grootse deel van de haven buiten het beschermd stadsgezicht is gelaten omdat hiervoor al een havenvisie is opgesteld. Op basis daarvan wordt een plan uitgewerkt.

De tennisclub Elburg heeft aangegeven baat te hebben bij een snelle behandeling van de visie. De vereniging wil graag enkele padelbanen aanleggen omdat de vraag daar naar groot is. Het verzoek vanuit de gemeente een gebiedscoördinator aan te stellen is een stap waaraan het college volgens Sneevliet nog niet toe is. Dan kan mogelijk in een later stadium aan de orde komen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie