Van links naar rechts Margreet Deen,  Erna van den Bosch-Pleijter en Miranda Sloots-Kieviet (foto Dick van der Veen)
Van links naar rechts Margreet Deen, Erna van den Bosch-Pleijter en Miranda Sloots-Kieviet (foto Dick van der Veen)

Initiatief voor meer vrouwen in Oldebroekse politiek: ‘Wij hebben overwegend meer invoelingsvermogen’

6 maart 2023 om 08:01 Politiek

Met drie leden – en dat ook nog deze zittingsperiode voor het eerst – zijn vrouwen in de gemeenteraad van Oldebroek zeer matig vertegenwoordigd. De Internationale Vrouwendag(woensdag 8 maart) is een goede gelegenheid om daar bij stil te staan vinden Erna van den Bosch-Pleijter (CU), Margreet Deen (ABO) en Miranda Sloots-Kieviet (CU).

Dick van der Veen

Ze doen een dringend beroep op vrouwelijk Oldebroek om daarin verandering te brengen. Daarbij worden ze gesteund door hun eigen ervaring, opgedaan als debutanten in het hoogste orgaan van de lokale overheid. Waarom is het zo belangrijk dat de verhouding in de vertegenwoordiging door mannen en vrouwen in de raad wordt bijgesteld? Erna: “Vrouwen hebben overwegend meer invoelingsvermogen. Ze tonen meer empathie bij ingewikkelde vraagstukken die de schijn van verdeeldheid in zich hebben. Staan meer open voor andere meningen, waarbij het respect domineert.” Miranda: “We hebben gewoon een ander talent meegekregen. Mannen denken soms wat plat: zo is het en zo moet het. Vrouwen stellen eerder de vraag naar het waarom aan de ander, stimuleren het dieper nadenken over vraagstukken. Deze maatschappij is er niet één van alleen mannen of van vrouwen.”
Margreet: “Er is in ieder geval sprake van een zeer scheve verhouding. In Oldebroek wonen een half procent meer vrouwen dan mannen. Vrouwen hebben geen haantjesgedrag in de genen. Ook al ben je het niet met opvattingen van iemand eens en strookt het niet met jouw politieke overtuiging, dan kun je er wel met respect kennis van nemen. Dat kost mannen in het algemeen vaak meer moeite”

Wat was voor jullie de drijfveer om in de politiek te stappen? Erna: “Het is belangrijk dat een team een goede afspiegeling is van de maatschappij. Ik wil daar graag wat voor doen. De politiek kwam op mijn weg, ik heb zoals dat heet mijn voelhorens uitgestoken en vind het interessant. Overigens heb ik een lange aanloop van twee periodes gehad voordat ik de stap durfde te maken. Misschien is dat een beetje kenmerkend voor een vrouw.” Miranda: “Mijn man is bestuurslid van de ChristenUnie. Die was op zoek naar vrouwen en de vraag landde ook bij mij. Iedereen in het gezin stond er achter dat ik er voor zou gaan.” Margreet: “Ik zal al jaren in het bestuur van ABO. Heb een keer onderaan de lijst gestaan, de laatste keer op een wat hogere plek en ben met voorkeurstemmen in de raad gekomen. Ik heb niet als de andere dames een voortraject gehad en hoefde me er dus ook geen gedachten bij te maken.”

Eenmaal in de politiek verandert het leven? Erna: “Niet alleen voor mij, ook voor de mannen. Ik was de eerste vrouw die de commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving binnen stapte. Het is dan wennen aan twee kanten, maar ik ben er achter gekomen dat geen van de mannen in de raad moeite heeft met vrouwelijke collega’s. Het is niet nodig dat we iedere vrouw de gemeenteraad in trekken. Je kunt bovendien op diverse manieren politiek actief zijn.” Margreet: “De combinatie werk en gezin vergt aanpassing. Je moet over een hobbel heen maar het is toch zo dat achter een sterke man een nog sterkere vrouw staat? We hebben als vrouwen al 100 jaar stemrecht en toch maken veel dames er geen gebruik van. Omdat ze het een harde wereld vinden. De CU geeft landelijk op dit moment het goede voorbeeld. Nu is het moment daar om ons te roeren. We hebben nog een paar jaar voor de boeg in deze bestuursperiode.” Miranda: “Het is goed om je kinderen een voorbeeld te geven. Mijn jongste dochter vindt sinds ik in de raad zit politiek ineens leuk. Er is wel een wisselwerking in het gezinsleven nodig. Soms vraag ik mijn man of hij wil koken als ik het druk heb met raadswerk.” 

Jullie willen duidelijk iets los maken. Margreet: “Dat klopt. Ik kreeg reacties in de geest van: mooi dat je dit doet. Dat verdient navolging. En vervolgens hoor je nooit meer wat. Teveel mensen keren het stemlokaal de rug toe. Je wilt toch een gemeenteraad die een goede afspiegeling is van de totale gemeenschap?.” Miranda: “Ik volgde via de gemeente de cursus Politiek Actief (van ProDemos) en die heeft me flink op weg geholpen. Je leert hoe je in de politiek een aandeel kunt leveren. We hebben inmiddels alle drie onze maidenspeech achter de rug. Dat was best spannend.” Erna: “Ik loop niet voorop bij het spreken. Voor mij is het bezoeken van en praten met inwoners en organisaties het leukst. Het is bovendien leerzaam. Je weet wat er speelt en kunt je daar op richten.” 

De dames staan er voor open om met geïnteresseerden in gesprek te gaan, bijvoorbeeld ineen groepje. In alle bescheidenheid vinden ze het woord rolmodel in de eigen situatie wat groot, maar willen graag zo breed mogelijk laten weten hoe de politiek hun leven heeft verrijkt. Hun gemeenschappelijk wens is dat het aantal vrouwen in de politiek in de gemeente Oldebroek een boost krijgt en deze gemeente niet meer in de staart van de ranglijst bungelt. Dat actief zijn hoeft niet per definitie als raadslid, maar kan ook als commissielid of steunfractielid/fractievolger.
Geïnteresseerden kunnen met hen contact opnemen via griffie@oldebroek.nl.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie