Afbeelding
Hanneke Bloemendaal

Jaarrekening 2022 gemeente Oldebroek toont positief resultaat

7 juni 2023 om 17:23 Overig

De jaarrekening 2022 van de gemeente Oldebroek sluit met een positief resultaat van ruim € 4,5 miljoen. Een deel van dit bedrag wordt opzij gezet voor beschermd wonen, energietoeslag, maatschappelijke opvang, opvang ontheemden (Oekraïne) en inburgering. Het restant van € 2,8 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve, waarmee het weerstandvermogen van de gemeente wordt versterkt. Ook zijn in het jaar 2022 op veel beleidsterreinen mooie stappen gezet. Bijvoorbeeld op het gebied van ondermijning, participatie, het sociaal domein, verduurzaming en klimaat.

In de jaarrekening staat beschreven hoeveel geld er in 2022 binnenkwam en waar het geld van de gemeente Oldebroek aan uitgegeven is. Met de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad.

Financiële resultaten

De gemeente Oldebroek sluit het jaar 2022 af met een positief resultaat van ruim € 4,5 miljoen. Een deel hiervan wordt opzij gezet voor beschermd wonen, energietoeslag, maatschappelijke opvang, opvang ontheemden (Oekraïne) en inburgering.

“2022 is het derde opeenvolgende jaar met een overschot”, aldus Ben Engbers, wethouder financiën. “Ik ben hier blij mee en ruim 2,8 miljoen zetten we opzij voor de komende jaren. Dit is hard nodig om klaar te zijn voor de toekomst. Er komen grote uitdagingen op ons af, en gemeenten krijgen vanaf 2026 weer minder geld van het Rijk. Ons huishoudboekje is gelukkig gezond en dat biedt ruimte om te blijven werken aan het nog mooier maken van onze gemeente.

Ontwikkeling weerstandsvermogen

De algemene reserve is een belangrijke financiële buffer voor het weerstandsvermogen, die ingezet kan worden wanneer er grote risico’s optreden. De versterking hiervan met € 2,8 miljoen betekent dat de gemeente tegenvallers goed kan opvangen. Per saldo ontwikkelt het weerstandsvermogen zich positief en zit met een ratio van 2,4 ruim boven de minimale norm van 1,0.

Mooie stappen gezet

Ook 2022 was wederom een uitzonderlijk en bewogen jaar. Zo begon het jaar meteen met een lockdown in verband met de COVID-19-pandemie. En kort daarop in de maand februari begon de oorlog in Oekraïne, gevolgd door een vluchtelingenstroom, stijgende energieprijzen en inflatie. Hiervoor is veel extra werk verzet en zijn kosten gemaakt. Desondanks heeft het college het afgelopen jaar opnieuw geïnvesteerd in de kernen en de samenleving, voor een aantrekkelijk en leefbare gemeente.

Er zijn dan ook mooie stappen gezet en successen behaald. Zo zijn mede door onze acties de designerdrug 3MMC en lachgas verboden en konden we in totaal 100 nieuwe woningen toevoegen. Het fietsnetwerk is uitgebreid met het fietspad bij de Grachtenweg en de fietspaden tussen ’t Loo en Wezep zijn aan beide zijden vernieuwd. Daarnaast maakten inwoners in 2022 goed gebruik van de gemeentelijke Toekomstbestendig Wonen Lening voor het verduurzamen van hun woning. Er wordt vooral geleend om zonnepanelen te realiseren, maar er is ook een stijging in isolatiemaatregelen. In het project ‘Samenwerken in de Wijk’ werkten we met huisartsen, fysiotherapeuten en andere partijen aan de thema’s mantelzorg, overgewicht en dementie. Dit heeft de verbinding tussen het medische en het sociale domein versterkt.

Gemeenteraad besluit

Het college legt de jaarrekening met accountantsverklaring aan de gemeenteraad voor. Op donderdag 6 juli 2023 wordt de jaarrekening behandeld door de raad, die uiteindelijk bepaalt of deze akkoord is. De definitieve jaarrekening 2022 is na publicatie te vinden op www.oldebroek.nl/financien.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie