Afbeelding

Nieuwe predikant voor Hersteld Hervormde gemeente in Oosterwolde

Overig

Kandidaat C.A. Van den Brink is woensdagmiddag bevestigd als predikant van de Hersteld Hervormde gemeente in Oosterwolde. 

In de dienst ging voor ds.A. Vlietstra .Hij las voor ui tHandelingen 20 vers 17 tot en met 38 met als kernteksten de verzen 26 en 27. Het thema van de preek was; ‘’een ontroerend getuigenis’’ met als punt 1. Waarin die zich niet heeft bezondigd en als punt 2 hetgeen hij zeker heeft verkondigd. Na de prediking las emeritus predikant van de HHG in Oosterwolde ds. R.P. van Rooijen het formulier ter bevestiging van predikanten. 

Vervolgens werd door de ouderlingen H. van de Weg, J. van de Vegte, W.J. Klompenmaker en F. Heldoorn de geopende Bijbel boven het hoofd van ds. Van den Brink gehouden. Aan de handoplegging namendeel de predikanten ds .R.P. van Rooijen, ds. A. Vlietstra, ds. D.C. de Pater, ds. W.Pieters, ds. C.M.Buijs, ds .C.J.W. Verboom, ds. N. den Ouden, ds. A.T. van Andel, ds. H.Roelofsen, ds. A.J. Speksnijder,ds. P.J.T. van den Herik en ds. J.C. Pronk.

Woensdagavond volgde de intrededienst waarin voorging ds. C.A. van den Brink. Als schriftlezing las hij Johannes 2 vanaf vers 23 tot en met Johannes 3 vers 21. Het thema van de preek was; gelooft u inde verhoogde Zoon des mensen? Met als kernwoorden uit vers 14 ; verhoogd en uit vers 15 geloofd. Na de dienst sprak ds. C.A. van den Brink een dankwoord uit. 

Aansluitend sprak wethouder B. Engberts namens de gemeente Oldebroek een welkomstwoord. Voorts spraken consulent ds. D.C. de Pater, ds. K.van Olst namens classis Noord Veluwe, ds. W. van Vlastuin namens het seminarium en ouderling H. van de Weg namens de kerkelijke gemeente. Ds. Van den Brink werd daarna staande toegezongen psalm 119 vers 25 met aangepaste tekst.

advertentie
advertentie
>
Afbeelding
Een eeuw Hervormd Elim in ‘t Harde: ‘Altijd al een hechte dorpsgemeenschap’ 1 uur geleden
Afbeelding
Woningbouw in Elburg: gemeenteraad geeft college steuntje in de rug 17 uur geleden
Afbeelding
‘Kleuren van de ziel- verrast door de Joodse mystiek’ 21 uur geleden
Afbeelding
Zilveren Schoenen: ‘t Harde schiet uit z’n slof 22 uur geleden
Afbeelding
Huisarts aan het woord: Stoppen met roken 23 uur geleden
Afbeelding
‘Kunst is mijn wereld’ 23 uur geleden
Afbeelding
Run for the Message gaat voor 9e editie 23 uur geleden