De Regenboogschool in Oldebroek.
De Regenboogschool in Oldebroek. Barry Wensink

Nieuwbouw De Regenboog in Oldebroek valt duurder uit

Onderwijs

De nieuwbouw van basisschool De Regenboog in Oldebroek valt duurder uit dan in eerste instantie was verwacht. Daarom vraagt het college van burgemeester en wethouders om een aanvullend krediet van ruim 1.076.000 euro. De commissie Samenleving en Bestuur praat op 1 december over het onderwerp en de gemeenteraad neemt twee weken daarna een besluit.

Barry Wensink

In 2014 is besloten dat De Regenboog een renovatie zou ondergaan. Ruim twee jaar geleden is dat, na meerdere gesprekken met het schoolbestuur, gewijzigd in nieuwbouw. De raad is toen akkoord gegaan met een aanvullend krediet van 1,2 miljoen euro voor de nieuwbouw van de basisschool. Het totale krediet kwam daarmee uit op 2.4 miljoen euro. Er is een definitief ontwerp gemaakt en vervolgens vond de aanbesteding plaats. Op basis daarvan werd begin oktober duidelijk dat één en ander duurder uit gaat vallen. Een aanvullend krediet is zodoende nodig.
“Alleen met verhoogd krediet is verdere uitvoering te geven aan de nieuwbouw van De Regenboog”, zegt het college in een schrijven aan de raad.

En nog duidelijker is de opmerking: “Zonder een verhoogd krediet kan de basisschool niet gebouwd worden.” Bijna energie neutraal (BENG) zoals sinds begin 2021 verplicht is, brengt geen problemen met zich mee. Een stap verder, energie neutraal (ENG) lukt niet, omdat er onvoldoende plat dak aanwezig is om de benodigde hoeveelheid zonnepanelen te plaatsen. Het college geeft aan dat bij de vaststelling van het krediet de verhoogde bouwkosten niet te voorzien waren. “De bouwkosten zijn onvoorzien aanzienlijk gestegen door aanscherping van de eisen die de overheid stelt voor het programma Frisse Scholen als gevolgd van COVID-19, een sterkere stijging van de kosten van bouwmaterialen dan waarmee in 2020 rekening kon worden gehouden en marktwerking in de bouw. De oorlog in Oekraïne en de energiecrisis zorgen daarnaast nog steeds voor een sterke indexatie van de bouwkosten en de kosten voor de inrichting van de openbare ruimte.”
Het schoolbestuur kan de gunning van de aanbesteding van de bouwfase pas definitief maken nadat de raad besloten heeft om aanvullend krediet beschikbaar te stellen. Het is de bedoeling dat er in het nieuwe gebouw ook ruimte is voor kinderopvang en Stichting Kindcentrum Oldebroek betaalt hiervoor een huurvergoeding.

Voor de realisatie van deze ruimten is een krediet beschikbaar van 275.00 euro. Het aanbestedingsresultaat voor dit gedeelte van het gebouw komt uit op een kleine 600.000 euro, waardoor een aanvullend bedrag van zo’n 320.000 euro nodig is. Deze meerkosten worden verwerkt in de jaarlijkse huurvergoeding die SKO aan de gemeente Oldebroek afdraagt.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Twintig jaar in de wacht 41 minuten geleden
Afbeelding
Jean Louis 2 uur geleden
Afbeelding
Ondernemers Wezep-Hattemerbroek hebben de vaart er in 4 uur geleden
Afbeelding
Zwanger….. 17 uur geleden
Afbeelding
Strijd om de Zilveren Schoenen: WHC heeft weg naar boven gevonden 21 uur geleden
Afbeelding
Huisarts aan het woord: Medicijnresten in water 22 uur geleden
Afbeelding
Kijk je ogen uit bij Molen De Hoop 28 nov, 11:23