De werkzaamheden staan op de tocht.
De werkzaamheden staan op de tocht. Wijnand Kooijmans

Renovatie Lambert Franckens college in Elburg loopt gevaar

17 september 2023 om 06:00 Maatschappelijk

Als de gemeente niet alsnog de bijdrage voor de renovatie van het Lambert Franckens college in Elburg met 350.000 euro verhoogd, worden de werkzaamheden voorlopig op de lange baan geschoven. Dat maakte directeur-bestuurder Harry Noppers van het Nuborgh College duidelijk tijdens de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad Elburg.

Wijnand Kooijmans

Het wordt door het bestuur niet verantwoord gevonden nog meer geld dat voor onderwijs bestemd is in de renovatie te steken waaraan door het schoolbestuur percentagegewijs al meer wordt bijgedragen dan normaal. Het gaat om twintig procent van de totale kosten waar bijvoorbeeld bij de Noordgouw in Heerde en het christelijk college Groevenbeek in Elburg de bijdrage nog niet eens vijf procent bedraagt.

Een oordeel wordt door de fracties in de raad nog niet uitgesproken. Dat vindt plaats tijdens de oordeelsvormende vergadering die later plaats vindt. Duidelijk is dat beide partijen de gesprekken die zijn gevoerd als prettig hebben ervaren, alleen de beleving van het eindresultaat is verschillend.

Ten opzichte van de oorspronkelijke raming is er sprake van een flinke stijging van de kosten. Onder meer door de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Daarnaast zijn er enkele onvoorziene omstandigheden die kostenverhogend werken. In totaliteit gaat het om een stijging ten opzichte van de eerste raming van bijna 3,4 miljoen euro.

De gemeente Elburg is bereid een deel van de gestegen kosten voor rekening te nemen en zelfs een half miljoen euro meer dan eerder het plan was. Het geschil spitst zich nu toe op de genoemde 350.000 euro. Volgens Noppers betekent dat een jaar lang vier leerkrachten.

Eigenlijk is iedereen het er wel over eens dat de renovatie noodzakelijk is. Noppers zegt dat zijn bestuur er veel aan is gelegen de leerlingen een gezond en goed leer- en leefklimaat te bieden op een plek waar ze veel tijd van hun tienerjaren doorbrengen. Dat wil het Nuborgh College benadrukken door twintig procent van de kosten voor eigen rekening te nemen. “Maar daarmee is ook de grens van de door ons te verantwoorden bijdrage bereikt.” Volgens Noppers wordt dit ook benadrukt door een wetswijziging die vermoedelijk in 2025 ingaat. De levensverlengende renovatie komt dan geheel voor rekening van de gemeente. Een snel besluit van de raad is nodig wil het Lammert Franckens college niet 800.000 euro aan toegezegde subsidies verspelen.

Het geld moet komen uit de reserves die zijn opgebouwd voor het realiseren van de plannen die zijn opgenomen in het Integraal Huisvestings Plan (IHP) voor het onderwijs. Tijdens de behandeling van de kadernota is hierin als een miljoen euro extra gestopt door de raad. Geerco André, voorzitter van het overlegorgaan van de scholen geeft aan dat dit bedrag niet voldoende is gezien alle gestegen kosten. Dat maakt een herijking van het IHP dringend noodzakelijk en daarmee is ook al een begin gemaakt. Dat moet worden behandeld voor de kadernota wordt vastgesteld. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie