Veel particuliere opvang Oekraïense vluchtelingen.
Veel particuliere opvang Oekraïense vluchtelingen. Dick van der Veen

Gemeente Oldebroek klem met statushouders

5 juni 2023 om 08:00 Maatschappelijk

Het college van burgemeester en wethouders in Oldebroek slaakt een noodkreet richting de gemeenteraad en over deze heen naar de bevolking: er ligt een schier onoplosbaar probleem voor in de opvang van statushouders. Ook met betrekking tot asielzoekers ligt het verre van eenvoudig.

Dick van der Veen

In de commissie ‘Samenleving en Bestuur’ wordt er een robbertje over uitgevochten. Van de 29 statushouders die Oldebroek moet opvangen zijn er vier zogenaamd gekoppeld geplaatst. “Met wat er in de tweede helft van dit jaar nog op ons af komt staan we voor een totaal van zesenzestig. Dat halen we van geen kant”, verzucht CVO. De oplossing moet buiten de bestaande kaders en regelingen worden gezocht. Veel gemeenten worstelen met het huisvestingsprobleem, maar Oldebroek behoort tot de kopgroep omdat er de laatste jaren heel weinig is gebouwd en de lijst van lokale woningzoekenden ook stevige vormen heeft aangenomen.

Oldebroek staat er heel goed op waar het om de opvang van ontheemde Oekraïners gaat. Daarvan zijn er 240 geplaatst; 83 in de gemeentelijke opvanglocatie Buitencentrum. Uitbreiding daar is een probleem op zich. Ze vindt deels plaats in kleine kamers met weinig tot geen privacy.  Dat levert spanningen op. 

In het kader van Versneld Wonen komt in de eerste helft van 2024 woonruimte beschikbaar, maar dat biedt geen soelaas voor dit jaar. De situatie schreeuwt om een tussenvoorziening. Oldebroek maakt deel uit van een subregio. De vraag rijst in de commissie of de eisen met betrekking tot statushouders niet deels kan worden weggestreept tegen de ruimere opvang van Oekraïners. Dat nu blijkt niet het geval, 

Geconstateerd wordt dat het college zich met betrekking tot de problemen bij de agrariërs wat royaler opstelt, maar dat ontkennen b en w met klem. De ChristenUnie noemt het mensonterend dat 7.000 kinderen van het ene naar het andere opvangcentrum worden gesleept en steeds naar een nieuwe school moeten en zich niet veilig voelen. Ze doet een appel aan de bevolking om het standpunt ‘geen voorziening voor mijn huis’ los te laten.

Wat de opvang in de subregio betreft geldt dat wanneer de ene gemeente meer asielzoekers opneemt de andere gemeente gehouden is aan opvang van meer statushouders. “Je kunt en mag niet verwachten dat andere gemeenten voor elkaar boksen wat wij niet voor elkaar krijgen”, geeft burgemeester Tanja Haseloop aan. De fracties zijn het erover eens dat de situatie veel vergt van inwoners, huisartsen, scholen, maatschappelijke organisaties en de gemeente.

Een bijkomend probleem is dat er weinig verhuizingen plaats vinden. Er stapelen zich inktzwarte wolken boven Oldebroek op. Partijen sporen elkaar aan om hun mensen in Den Haag achter de vodden te zitten. Niet alle fracties zijn ervan overtuigd dat de inwoners van deze gemeente al een uiterste inspanning leveren. 

ChristenUnie gaat er vanuit dat ‘we’ meer kunnen dan we denken. CVO vraagt om realisme bij het beoordelen van draagkracht. Het college wil zich optimaal inzetten voor het vinden van oplossingen in de sfeer van tussenvoorzieningen en belooft volledige transparantie.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie