De BPpomp kan tijdelijk dienen voor het verkrijgen van een hapje en drankje.
De BPpomp kan tijdelijk dienen voor het verkrijgen van een hapje en drankje. Wijnand Kooijmans

Hub station ‘t Harde is kansrijk

29 mei 2023 om 08:05 Maatschappelijk

De kansen voor de realisering van een hub bij het NS-station ’t Harde worden als kansrijk gezien. Reden voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg de derde fase van de planvorming te starten. Het gaat dan om onder meer de financiële uitwerking van het maximale en alternatieve ambitiebeeld. Voorwaarde is wel dat andere partners binnen de regio meedoen.

Wijnand Kooijmans

De samenwerking Noord Veluwe bereikbaar heeft de ambitie om een samenhangend hub-netwerk te realiseren, onder meer met als doel de doorstroming op de A28 te verbeteren. Door de strategische ligging van ’t Harde ten opzichte van Zwolle en de directe ligging va het sprinterstation ’t Harde aan de A28 wordt dit gezien als een zeer kansrijke locatie.

In de eerste twee fasen zijn vier toekomstscenario’s voor versterking van de hub-functie ban het station opgesteld en beoordeeld. Alle vier boden mogelijkheden voor een hub, maar gaven geen inzicht in een gezamenlijke ambitie voor de toekomst. Om die reden is een document opgesteld met twee scenario’s voor het structureel verbeteren van de verblijfskwaliteit, veiligheid en de hun-potentie van het station ’t Harde.

Als het meest ideaal wordt gezien het gefaseerd toewerken naar een hub. Het station met de nieuwe perrons moet dan verhuizen naar de andere kant van de Eperweg waarna de P + R voorzieningen kunnen worden ontwikkeld. Onderzocht moet worden hoe goed het station in de tussenliggende periode kan functioneren. Grootschalige ontwikkelingen kunnen stuiten op de stikstofproblematiek en de aanwezigheid van Defensie op korte afstand.

Een alternatief is het huidige veiligheidsprobleem op te lossen door het midden perron op de huidige locatie van het station te verbreden. Ook moet worden onderzocht hoe een forse P + R voorziening aan het station kan worden toegevoegd.

Om de hub functie te versterken moet, zo blijkt, eerst een aantal knelpunten worden opgelost. De veiligheid en toegankelijkheid van het midden perron wordt als grootste knelpunt gezien. Deze is enigszins verbeterd door een tijdelijk hekwerk. Voor mindervaliden is het enkel vanaf de zuidzijde mogelijk op het midden perron te komen. Daarnaast laat het verblijf op het station te wensen over door een gebrek aan faciliteiten en is er een te lage trein- en bus frequentie.

Om het verblijf aangenamer te maken zijn er wel maatregelen op korte termijn te nemen. Het betreft onder meer een herinrichting van het voorplein, verbeterde fiets- en voetgangersvoorzieningen, opwaarderen van de hoofdfietsroute tussen Elburg via ‘t Harde naar Epe, het instellen van een rechtstreekse busverbindingen naar werklocaties in Zwolle en een P + R verwijzing op rijksweg A28. Ook wordt verkend de reizigers meer faciliteiten te bieden, zoals koffie, snack en toilet als voorziening op het naastgelegen tankstation. Voor op korte termijn te nemen maatregelen heeft de provincie Gelderland een subsidie van 260.000 euro beschikbaar indien partners een zelfde bedrag bijdragen,

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie