De busbaan blijft eenrichtingsverkeer.
De busbaan blijft eenrichtingsverkeer. Wijnand Kooijmans

Busbaan in Elburg blijft eenrichtingsweg

6 februari 2023 om 08:06 Maatschappelijk

Er is geen aanleiding de busbaan in Elburg in twee richtngen open te stellen voor verkeer. Tot die conclusie komt het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van de uitkomsten van het verkeersonderzoek. Hiervoor zijn onder meer verkeerstellingen gehouden.

Wijnand Kooijmans

In het coalitieakkoord 2018-2022 was door het toenmalige college al aangegeven dat men geen toegevoegde waarde zag in verbreding van de busbaan. De voormalige Vestingraad gaf in een adviesrapport in 2019 aan dat het openstellen van de busbaan aan beide zijden werd gezien als voorwaarden voor het gewenste rondje door de stad. Volgens de Vestingraad zorgde de verkeersinrichting voor veel verwarring en onbegrip. 

In de vergadering van juli 2020 werd door de raad een motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen om de plannen voor de Vesting met een totaal bedrag van 1,3 miljoen euro zo snel mogelijk uit te voeren en een verkeersonderzoek te houden naar de verkeersbewegingen in en rondom de vesting. Het eerste deel van de motie is inmiddels vrijwel uitgevoerd en daarna is gestart met het verkeerskundig onderzoek.

Gedurende twee jaar hebben er op twee punten permanente verkeerstellingen plaatsgevonden: bij de entree van de vesting aan de Zwolsche weg en bij de uitgang van de Nunspeterweg. Bij de analyse van de tellingen is vooral gekeken naar doorgaand verkeer. Dat is het verkeer dat in de vesting moet worden vermeden. Het bestemmingsverkeer van inwoners en winkelend publiek blijft welkom.

Op een gemiddelde werkdag passeren ongeveer 2.450 motorvoertuigen de Zwolscheweg. Op de Nunspeterweg zijn dat er gemiddeld1.650. De overige voertuigen verlaten de vesting aan de kant van de Mheenpoort. Een dergelijk gebruik is niet hoog voor een erftoegangsweg, vooral niet voor wegen in een winkelgebied met een verkeersaantrekkende werking.

Uit de tellingen blijkt dat de verkeersintensiteit aan het afnemen is. de vrijdag en zaterdag zijn de drukste dagen. Dat duidt, zo geeft het college aan, op winkelend publiek en daarmee bestemmingsverkeer. De lage intensiteit op de maandag bevestigd dit beeld: als veel forensen gebruik maken van de route door de vesting, dan zou het aantal voertuigen veel hoger zijn.

De Elburgerbrug is in de maanden mei en juni van 2018 en in augustus en september 2020 gestremd geweest. In de graffieken is geen daling van de verkeersintensiteit in die periode waar te nemen. Ook dat bevestigt het vermoeden dat er geen sprake is van veel doorgaand verkeer door de vesting. 

Uit het onderzoek trekt het college de conclusie dat er geen directe aanleiding is om de busbaan in twee richtingen open te stellen. Dat draagt volgens hen niet bij aan het verkeersluwer maken van de vesting omdat het merendeel van het verkeer een bestemming heeft in het winkelgebied van de Vesting.

De leden van de voormalige Vestingraad en de belangengroepen die daarin waren vertegenwoordigd worden geïnformeerd over de conclusies naar aanleiding van het verkeersonderzoek.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie