Er komt een nieuw MFA voor het huidige dorpshuis.
Er komt een nieuw MFA voor het huidige dorpshuis. archieffoto Dick van der Veen

Doornspijk krijgt nieuw multifunctioneel centrum

3 februari 2023 om 08:56 Maatschappelijk

Doornspijk krijgt een nieuw multifunctioneel centrum ter vervanging van het huidige dorpshuis De Deel. Volgens wethouder Henk Wessel is dit noodzakelijk om het voorzieningenniveau in Doornspijk in stand te houden en daarmee de leefbaarheid in deze kern. 

Om de plannen mogelijk te maken is de Wet voorkeursrecht gevestigd op acht percelen grond aan de Lageweg, Oude Kerkweg en de Zuiderzeestraatweg West. Dat betekent dat bij verkoop de percelen als eerste aan de gemeente moeten worden aangeboden. Het gaat om de nieuwe locatie maar ook om de grond waarop De Deel is gevestigd en de school De Regenboog. Voor de verdere uitwerking van de plannen wordt een half miljoen euro beschikbaar gesteld.

Het nieuwe centrum moet verrijzen op de hoek van de Lageweg en de Veldweg waar nog een open plek aanwezig is. Volgens de wethouder is hier voldoende ruimte voor alle gewenste ontwikkelingen. Het besluit voor de vervanging van De Deel is genomen door het college van burgemeester en wethouders.

De gekozen plek aan de Lageweg biedt ruimte aan het multifunctionele centrum maar ook aan de basisschool en woningbouw. De realisering hiervan vindt in fases plaats. Op dit moment wordt gewerkt aan een plan voor de bouw van 37 woningen in het gebied Waterlanden II.

De vrijkomende locaties krijgen na de nieuwbouw een andere invulling. Op het terrein van De Deel wordt voorlopig gedacht aan de bouw van seniorenwoningen.

Het huidige dorpshuis stamt uit 1968 en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Door onder meer verbouwingen is een hokkerig geheel ontstaan. De verouderde status heeft tot gevolg dat het gebruik van het dorpshuis afneemt.

Henk Wessel: “Dat maakt dat we nu echt moeten investeren in de leefbaarheid om het voorzieningenniveau en het verenigingsleven op een goed peil te houden. Het is onze bedoeling dat in het nieuwe multifunctionele centrum een aantal nieuwe functies komen naast de activiteiten die nu in De Deel plaatsvinden.” Volgens de wethouder valt te denken aan zorg, welzijn, kantoorruimte en het verplaatsen van de basisschool De Regenboog. Het college wil de plannen komend jaar verder uitwerken.

De ontwikkeling aan de Lageweg komt niet uit de lucht vallen. Eerder heeft de gemeenteraad de visiekaart voor Doornspijk vastgesteld. Deze is in nauw overleg met de inwoners van Doornspijk vastgesteld. Op deze kaart was het gebied aan de Lageweg al aangegeven als zoekgebied voor woningbouw en recreatie. Met de plannen moet als het ware een nieuw dorpshart voor Doornspijk ontstaan.

Voor de leefbaarheid in Doornspijk is eerder door de gemeenteraad een bedrag van vier miljoen euro gereserveerd. In de visie is ook de mogelijkheid op genomen de sportvelden van DSV te verplaatsen naar het centrum van Doornspijk. Eventueel in combinatie met een evenementenlocatie en ruimte voor buitensporten. Het bestuur van de voetbalvereniging heeft echter aangegeven op de huidige plek te blijven willen zitten.

Er is bewust voor de locatie aan de Lageweg gekozen om het zicht op Doornspijk te behouden vanaf de Zuiderzeestraatweg West.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie