De kosten voor de brandweerkazerne vallen hoger uit dan gepland.
De kosten voor de brandweerkazerne vallen hoger uit dan gepland. Shutterstock

Nieuwbouw brandweerkazerne in Oldebroek kost half miljoen euro extra

3 januari 2023 om 21:39 Maatschappelijk

De gemeente Oldebroek gaat 500.000 euro extra beschikbaar stellen voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Oldebroek. Dat is althans het voorstel van burgemeester en wethouders. Oorspronkelijk was het krediet 2,4 miljoen. 

Barry Wensink

Het extra bedrag is volgens het college nodig vanwege ruime overschrijding van het budget. De hieruit voortvloeiende extra kapitaallasten bedragen nog eens 22.000 euro. De commissie Samenleving en Bestuur praat donderdag 19 januari over het onderwerp. Begin februari mag de gemeenteraad een beslissing nemen.

Het college geeft aan dat de oorspronkelijke aanbesteding ten behoeve van de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Oldebroek voortijdig beëindigd is vanwege ruime overschrijding van het budget. “Daarna is er een nieuwe aanbesteding uitgeschreven waarbij een bouwkundig aannemer met een installateur in bouwteamverband zijn geselecteerd. Daarnaast is er sprake van onvoorziene bouwkostenstijgingen en een grote inflatie. Dit heeft financiële consequenties voor de nieuw te bouwen brandweerkazerne. Er zijn door de aannemers nieuwe begrotingen aangeleverd op basis van geleverde bestekstukken.” 

Volgens burgemeester en wethouders is een nieuwe brandweerkazerne echter noodzakelijk. “Zo kan de brandweer ook in de toekomst goede brandweerzorg leveren aan de inwoners van de gemeente Oldebroek en kan de bestaande locatie worden gebruikt ten behoeve van de herinrichting van het centrum van Oldebroek.” Met het voorstel wordt uitvoering gegeven aan het besluit van de raad in september 2019 om een nieuwe brandweerkazerne te realiseren.

“Met het extra budget kan het ontwerp gerealiseerd worden. Hiermee wordt bij het eerder aan de omgeving gepresenteerde ontwerp gebleven. Voor wat betreft de uitstraling van het pand verandert er niets en één en ander heeft dan ook geen gevolgen voor de omwonenden”, luidt de uitleg van het college aan de commissieleden. En verder: “De aanpassingen kunnen binnen de huidige omgevingsvergunning plaatsvinden. Met het extra budget blijft het ontwerp gehandhaafd en zal er geen nieuwe aanvullende aanvraag voor de omgevingsvergunning hoeven te worden ingediend met alle mogelijke gevolgen van dien. Natuurlijk blijven de duurzaamheidsdoelstellingen van het oorspronkelijke plan overeind. Dit is ook van belang in het kader van de voorbeeldfunctie die de gemeente op dit thema heeft.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie