Afbeelding

Burgercomité en Sint Nicolaasgilden bundelen de krachten

Maatschappelijk

Het Burgercomité van de gemeente Elburg staat in haar 34-jarig bestaan voor een nieuwe uitdaging. In een vorige week gehouden bijeenkomst in de Duitse Partnerstad Haselünne werd de daad bij het woord gevoegd. 

Eerder in het jaar hadden de comités van beidepartnersteden besloten om met het Sint Nicolaasgilde één organisatie te vormen. Door deze samenvoeging worden de krachten in elk comité gebundeld, met het doel het partnerschap tussen beide Hanzegemeenten een toekomstbestendig impuls te geven. Bijzondere gast was Henk van Dijkhuizen, voormalig rector van het Lamberts Franken college en medeoprichter van het Burgercomité en het Sint Nicolaasgilde in de gemeente Elburg. Hij en de Elburgse gasten werden in het gemeentehuis in Haselünne hartelijk ontvangen door burgemeester Erwin Schräer. Hij sprak lovende woorden over het initiatief van meer dan 30 jaar geleden. Tevens prees hij de inzet van beide partnersteden om de ‘banden als buren en vrienden nauwer aan te halen, de gezamenlijke belangstelling voor de geschiedenis van beide Hanzesteden ijverig te bestuderen om haar inhoud te vervolmaken’.

Deze belofte staat in het laatste manifest van het Sint Nicolaasgilde van 27 november 1999. Toen hebben de Hanzepartners ook afgesproken, dat alle leeftijden elkaar regelmatig ontmoeten bij gezamenlijke uitwisselingen. Janneke en Gert Bos toonden bij de bijeenkomst nog een aantal films over de veelvuldige bezoeken van het Sint Nicolaasgilde aan Haselünne. Het was een feest der herkenning met beelden die nu in het archief verdwijnen, want de toekomst is aan het Burgercomité.

Burgemeester Erwin Schräer van de gemeente Haselünne sprak de wens uit dit werk onverminderd voort te zetten. Hij prees ook de inzet van Ben de Jong, die als voorzitter van het Burgercomité Elburg in deze bijeenkomst zijn functie als voorzitter neerlegde en overdroeg aan Gerald Schoots. De nieuwe voorzitter van Elburg, de burgemeester van Haselünne en de voorzitter van het Burgercomité in deze gemeente, mevrouw AltineLeuchtmann, beloofden goede vriendschappelijke relaties te blijven onderhouden. Gert Bos,Olderman van het opgeheven Sint Nicolaasgilde, is nu de tweede voorzitter van het Burgercomité.

Het Burgercomité in de gemeente Elburg kan terugkijken op een geslaagd jaar. Zo hebben leerlingen van de basisschool in Haselünne kennis gemaakt met leeftijdgenoten van de Wildemaetschool. Gebaren met handen en voeten, en de taalvaardige hulp van de juffen en meesters overbrugden de taalbarrière. Leerlingen van de muziekscholen in de partnergemeenten oefenen altijd heel ijverig om bij de jaarlijkse concerten in de Grote Kerk,de Sint Nicolaaskerk, hun muzikale talenten te laten horen. Ook werkten leerlingen van hetLamberts Franken College en van het voortgezet onderwijs uit Haselünne in projecten samen, met het doel het gebied tussen de Flevoweg en de Molenstraat in Elburg een toekomstbestendige en duurzame bestemming te geven. 

Ze kwamen in het gemeentehuis in Elburg met goed doordachte voorstellen die ze in het Engels presenteerden. Het is de bedoeling dat de jongeren van beide Hanzegemeenten elkaar ontmoeten bij sportieve,culturele en andere voor hen interessante activiteiten. De voertaal is over het algemeen, ook bij de leden van het Elburgs comite’ de Duitse taal. Dat kan bij het uiten van intenties en emoties soms een drempel zijn. Maar de voorzitter Altine Leuchtmann van het comité Haselünne komt iedereen tegemoet. Zij spreekt goed Nederlands omdat ze lessen in deze taal volgt. Dit wordt door Elburgse partner zeer gewaardeerd.

Naast de activiteiten door de jeugd brengen de leden van het comité regelmatig bezoeken aan Haselünne. Op 9 november was een delegatie van Elburg aanwezig bij een ingetogen herdenking van de Kristallnacht in 1938. In die nacht van 9 op 10 november werd de plaatselijke synagoge door de nazi’s in brand gestoken. Daarna begon de geleidelijke deportatie van de Joodse gemeenschap. Bij de herdenking werd voor alle omgekomen Joodse bewoners een kaars aangestoken. De Duitse partners zijn in Elburg vaak te gast bij de 4 mei herdenking, op Koningsdag, bij Winter in de Vesting, de Botterdagen en andere hoogtepunten in de gemeente.Terwijl Elburg tot de Hanzesteden van de voormalige Zuiderzee en de IJssel behoort, valt Haselünne onder de Hanzesteden van Westfalen, het Emsland. Ten opzichte van de gemeente Elburg die ruim 23.000 inwoners telt is Haselünne kleiner met ruim 13.000inwoners. De stad heeft in 1272 stadsrechten gekregen en de vesting Elburg in 1233.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Aanmelden voor Kunstroute Noordwest Veluwe 2023 19 uur geleden
Afbeelding
Volop werkzaamheden bij Gelderse Sluis in Noordeinde gisteren
Afbeelding
Mannengroep HENOCH al wandelend in gesprek: 'Er ontstaan zelfs vriendschappen' 8 feb, 08:02
Afbeelding
Baby van de week: James 7 feb, 15:46
Afbeelding
Training van Centrum Jeugd en Gezin: 'Alles is anders voor kinderen' 7 feb, 15:02
Afbeelding
Uw grijze afvalcontainer minder vaak aan de weg? 7 feb, 11:26
Afbeelding
Leerlingen bakken en verkopen taarten voor Stichting Nikai 4 Life 7 feb, 09:10