De herinrichting kost flink veel geld.
De herinrichting kost flink veel geld. Barry Wensink

Herinrichten Meidoornplein in Wezep miljoen duurder dan begroot

Maatschappelijk

Voor de herinrichting van de openbare ruimte van winkelcentrum Meidoornplein in Wezep is extra geld nodig. In een schrijven van het college aan de gemeenteraad wordt gesproken over een bedrag van 1.050.000 euro. De commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving praat woensdag 30 november over het onderwerp. Half december mag de raad een beslissing nemen.

Barry Wensink

Ongeveer drie jaar geleden heeft de raad een budget beschikbaar gesteld van 2.076.000 euro voor de revitalisering van het winkelcentrum. Onderdeel van dit budget is de investering in het herinrichten van de openbare ruimte, geraamd op 1.668.000 euro. In de praktijk blijkt het budget echter niet toereikend te zijn. Het college zegt daarover: “Deze raming is gebaseerd op een globaal ontwerp en op basis van het prijspeil van 2019.” En verder: “De kosten van bouwmaterialen en grondstoffen zijn enorm gestegen. Dat geldt ook voor de toeslagen op kosten van arbeid en gebruik van machines ten gevolge van de grote kostenstijging van brandstof.” Extra, onvoorziene, werkzaamheden aan de riolering, onder andere meer vervanging van bestaande riolering en onverwachte aanwezigheid van asbesthoudende kitranden van bestaande riolering werken ook niet mee om qua kosten in de pas te lopen.

Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden van de supermarkten Plus en Lidl in volle gang. De werkzaamheden aan de openbare ruimte volgen daar kort op. “Uitstel of afstel van die werkzaamheden is geen optie”, benadrukt het college. 

Er ligt een gedetailleerde planning voor de werkzaamheden aan de infrastructuur, die in onderling overleg met de aannemers van de bouwactiviteiten is opgesteld en daar nauw op aansluit. Die is er op gericht om de overlast door de herinrichting tot een minimum te beperken. “Elke vertraging in die planning leidt tot extra onnodige overlast voor de ondernemers en omwonenden van het Meidoornplein. Met de supermarkten is overeengekomen dat de bestrating moet zijn gerealiseerd zodra zij weer open kunnen.”

Bij de beoordeling van de aanbieding van diverse aannemers is door een derde partij (bureau Noord) gekeken én uiteindelijk geconcludeerd dat de bij de aanbesteding genoemde prijzen ook echt marktconform zijn. De (hoge) prijzen sluiten aan bij de huidige marktsituatie. Er is gekeken naar mogelijkheden van kostenreductie door eventueel te kiezen voor een sobere uitvoering. Bijvoorbeeld door andere materialen toe te passen. Een voorbeeld daarvan is betonnen klinkers gebruiken in plaats van gebakken klinkers. “De toepassing daarvan sluit niet aan bij de huidige bestrating en leidt bovendien tot een forse aantasting van het kwaliteitsbeeld van het Meidoornplein”, aldus burgemeester en wethouders.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Aanmelden voor Kunstroute Noordwest Veluwe 2023 20 uur geleden
Afbeelding
Volop werkzaamheden bij Gelderse Sluis in Noordeinde 8 feb, 10:17
Afbeelding
Mannengroep HENOCH al wandelend in gesprek: 'Er ontstaan zelfs vriendschappen' 8 feb, 08:02
Afbeelding
Baby van de week: James 7 feb, 15:46
Afbeelding
Training van Centrum Jeugd en Gezin: 'Alles is anders voor kinderen' 7 feb, 15:02
Afbeelding
Uw grijze afvalcontainer minder vaak aan de weg? 7 feb, 11:26
Afbeelding
Leerlingen bakken en verkopen taarten voor Stichting Nikai 4 Life 7 feb, 09:10