Afbeelding
Barry Wensink

Verzoek om kapvergunning voor waardevolle boom in Elburg ‘in principe afgewezen’

23 april 2024 om 06:00 Maatschappelijk

Verzoeken om een kapvergunning voor een waardevolle boom in verband met het plaatsen van zonnepanelen worden door de gemeente Elburg in principe afgewezen. Een uitzondering wordt alleen gemaakt als er weinig toekomstperspectief meer is voor de boom wat betreft vitaliteit en stabiliteit.

Wijnand Kooijmans

De gemeente beschikt over een ‘groene kaart’ die hoort bij de bomenverordening. Op deze kaart zijn alle waardevolle bomen aangegeven en ook boomzones. Het gaat dan om een gebied met meerdere dicht op elkaar staande bomen die een functioneel geheel vormen. Dit is het geval in het bungalowpark in ’t Harde. Voor alle waardevolle bomen is een kapvergunning nodig. Dit geldt ook voor bomen in een boomzone met een omtrek van 0,65 centimeter, gemeten op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld. In beide gevallen gaat het om bomen in particuliere tuinen.

De gemeentelijke bomen zijn niet weergegeven op de groene kaart. Voor elke boom van 0,65 centimeter omtrek is echter wel een kapvergunning nodig. Dit heeft een strenger beleid tot gevolg. Hiervoor is, zo geeft het college aan, bewust gekozen om burgers eventueel te betrekken bij het kappen van openbaar groen in hun directe omgeving.

Door het college wordt gesteld dat het groenbehoud als een belangrijke doelstelling wordt gezien omdat bomen bijdragen aan de leefbaarheid van wijken en buitengebied. Ook gaan ze hittestress tegen, dienen als schuilplaats voor dieren, nemen CO2 op en kunnen soms ook cultuurhistorisch van belang zijn. Een gezonde boom heeft wat het college betreft meer recht van spreken dan nieuw te plaatsen zonnepanelen. Wel wordt altijd getracht tot een reële oplossing te komen. In overleg kan een boom door een ‘boomdeskundige’ worden gesnoeid om zo meer zonlicht te genereren of kunnen zonnepanelen op een ander dakdeel worden gelegd. Op het oosten of westen is de opbrengst weliswaar lager maar wordt, zo geeft het college aan, altijd nog een redelijke opbrengst behaald. De gemeente beschikt tevens over een formulier Toetsingskader Overlast Elburg. Met dit formulier kan goed en duidelijk de waarde van de boom worden weggezet tegenover de overlast, dus ook verminderde opbrengst van zonnepanelen.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie