Willem Bultman, Rita Dokter, Wim Jansen.
Willem Bultman, Rita Dokter, Wim Jansen.

Oprichting Stichting Kunstgilde Oldebroek

10 januari 2023 om 08:15 Kunst

Uit een samenwerking met het TPVO (Toeristisch Platform Visit Oldebroek) is vorig jaar zomer Kunstgilde Oldebroek ontstaan. Op 27 december 2022 is het kunstgilde officieel een stichting geworden.

Hanneke Bloemendaal

Het nieuwe bestuur van Stichting Kunstgilde Oldebroek wordt gevormd door Willem Bultman (voorzitter), Wim Jansen (secretaris) en Rita Dokter (penningmeester). Willem legt uit: “Als werkgroep van het TPVO hebben we ons in korte tijd ontwikkeld tot een stichting. We werken nog steeds intensief samen met het TPVO, maar ook met de gemeente Oldebroek. Dit doen we onder meer door in te haken op het werkplan van TPVO en het nieuwe cultuurbeleid van de gemeente.” Het TPVO heeft onlangs de naam gewijzigd van TPO naar TPVO, naar het gelijknamige toeristische magazine Visit Oldebroek. Het Kunstgilde Oldebroek heeft 4 doelstellingen te weten: 1. het uitoefenen van kunst in de ruimste zin van het woord; 2. het bevorderen van de kunstzinnige ontwikkeling van aangesloten gildegenoten; 3. het bevorderen van een harmonieuze samenwerking tussen aangesloten gildegenoten; 4. het brede publiek kennis te laten maken met kunst. “Om deze doelstellingen te bereiken willen wij als stichting activiteiten, evenementen en/of bijeenkomsten organiseren alsmede samenwerken met relevante organisaties en instellingen. We zijn nog bezig met het vaststellen van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om mee te doen. Hier zullen we binnenkort op terug komen. Ook zullen we concreter terug komen op onze doelstellingen. Globaal kunnen we wel zeggen dat we voor 2023 al een aantal dingen op het programma hebben staan. In april verschijnt de nieuwe editie van Visit Oldebroek. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan kunst. Op 11 en 12 augustus organiseren we het evenement ‘Kunststreken’ en in september ‘Kunst bij de molen’. Ook zal er in 2023 iedere maand een kunst gerelateerd artikel verschijnen in de Huis aan Huis/Veluwe Koerier.” Willem besluit: “Naast het organiseren van evenementen streven we naar het verbeteren van de onderlinge band en naar kennisvergroting, professionalisering en productontwikkeling. Om onze kennis te vergroten en ons product beter in de markt te zetten, gaan we deskundig advies inhuren. Qua productontwikkeling willen we mooie, karakteristieke plekken in onze gemeente in beeld brengen door schilderijtjes en kaarten te maken. Ook willen we meewerken aan het permanent plaatsen van kunst in de openbare ruimte. Wordt vervolgd.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie