Harry Hollander.  Foto: Henri van der Beek
Harry Hollander. Foto: Henri van der Beek Henri van der Beek

Parkmanagement van start op bedrijventerreinen De Voskuil in Wezep

24 maart 2023 om 08:12 Economie

Ondernemers in Oldebroek, gemeente Oldebroek, Bedrijvenkring Oldebroek en de provincie Gelderland hebben de handen ineen geslagen voor een succesvoller bedrijventerrein De Voskuil in Wezep. De partijen gaan parkmanagement opstarten.

Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat van bedrijven en daarmee voor de economie van de hele gemeente. Maar ambities op het gebied van veiligheid, de energietransitie, bereikbaarheid en leefbaarheid kunnen alleen een succes worden als er samengewerkt wordt. Daarom gaan zojuist genoemde partijen samen parkmanagement op bedrijventerrein De Voskuil opstarten. Harry Hollander en Jankees Klapwijk zijn de trekkers van deze samenwerking. Harry Hollander krijgt de functie van parkmanager voor een aantal uur per week. Dit is mede mogelijk door de verkregen subsidie van provincie Gelderland en een bijdrage van de gemeente Oldebroek. 

Harry Hollander werkt samen met Jankees Klapwijk die zijn ervaring als parkmanager op bedrijvenpark H2O inbrengt. Wethouder Liesbeth Vos-Van de Weg: “Samenwerking van ondernemers via parkmanagement kent alleen maar winnaars, vandaar dat wij als gemeente dit van harte ondersteunen.” Parkmanagement staat voor een krachtige samenwerkingsvorm op bedrijventerreinen. Een samenwerking tussen ondernemers en gemeente met als doel het toekomstbestendig maken, houden en door ontwikkelen van het bedrijventerrein. Zodat bedrijven en gemeente verzekerd blijven van een representatieve en veilige werkomgeving. Het resultaat is een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat waardoor het aanwezige vastgoed haar waarde behoudt, waar goede voorzieningen zijn en waar het aangenaam ondernemen en werken is. Doelstelling van het Parkmanagement is behoud van de kwaliteit van het bedrijventerrein. Dit resulteert in de volgende doelen: het initiëren en uitvoeren van gezamenlijke acties in het kader van een schoon, veilig en economisch aantrekkelijk bedrijventerrein De Voskuil; Innovatieve methodes onderzoeken die ervoor moeten zorgen dat de uitdagingen die de energietransitie ons biedt niet leidt tot stagnatie bij bedrijven; het behartigen van gezamenlijke belangen bij de overheid en overige instanties; het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden; efficiencyvoordelen door middel van collectieve inkoop en waardebehoud vastgoed door kwaliteit van de omgeving.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie