Steeds meer mensen willen hun huis verduurzamen.
Steeds meer mensen willen hun huis verduurzamen. Shutterstock

‘Extra budget Toekomstbestendig Wonen Leningen in gemeente Oldebroek’

26 september 2023 om 06:00 Duurzaamheid

De gemeente Oldebroek stelt, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, een extra budget van 1.000.000 euro beschikbaar voor het verstrekken van zogenaamde Toekomstbestendig Wonen Leningen. Deze lening, de opvolger van de Duurzaamheidslening die vanaf 2015 werd aangeboden, is er sinds 2019. De gemeenteraad praat er donderdag 28 september over.

Barry Wensink

Het aantal aanvragen voor de lening is sterk toegenomen. Dit komt onder andere door stijgende energieprijzen en de (on)zichtbare gevolgen van klimaatverandering. Steeds meer mensen willen hun huis verduurzamen. “Er worden zoveel leningen aangevraagd dat het beschikbaar gestelde budget niet langer toereikend is om alle aanvragen te kunnen honoreren”, zegt het college. “Om de Toekomstbestendig Wonen Lening te kunnen blijven aanbieden aan onze inwoners dient het budget te worden verhoogd.” Volgens b en w past verhoging van het budget bij het bestaande beleid.

Daarbij wordt verwezen naar de zogenaamde Routekaart Klimaat Neutraal Oldebroek die de gemeenteraad zes jaar geleden heeft vastgesteld. “Doelstelling is een klimaatneutraal Oldebroek in 2050. Belangrijk onderdeel hiervan is de warmtetransitie van de gebouwde omgeving. Op 31 januari 2023 stelden wij daartoe het programmaplan Warmtetransitie 2023-2026 gemeente Oldebroek vast en informeerden u hierover”, schrijft het college aan de raad. Met het aanbieden van de Toekomstbestendig Wonen Lening kunnen eigenaar-bewoners aan de slag met het verduurzamen van de woning. Door het beschikbaar stellen van extra budget kan deze lening blijven bestaan. “Ook sluit dit aan bij het bestuursakkoord, aangezien hierin is opgenomen dat we inwoners willen faciliteren bij de energietransitie en energiebesparende oplossingen toegankelijker willen maken.”

En verder: “Er zijn weliswaar alternatieven, zoals de Energie bespaarlening van het Warmtefonds, maar daarvan is de rente hoger waardoor deze lening meestal minder aantrekkelijk is. De leningen werden tot en met 2020 vooral ingezet voor het plaatsen van zonnepanelen. Daarna is een omslag te zien en wordt de lening steeds vaker ingezet voor het isoleren van de woning en het plaatsen van warmtepompen al dan niet in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen.” Als extra info wordt aan de gemeenteraad meegegeven dat de provincie zorgt voor cofinanciering van 50% , zodat het extra budget op 2.000.000 euro komt te liggen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie