Afbeelding

Agrarische gebouwen ‘inruilen’ voor nieuwe woning

24 maart 2023 om 17:12 Duurzaamheid

Het verwijderen van alle bestaande agrarische gebouwen en de asfaltverharding op het perceel Koeweg 14B in ’t Harde wordt een enorme winst behaald als het gaat om de hoeveelheid stikstof die in het nabij gelegen Natura 2000 gebied neerdaalt. In ruil voor de sloop mag de eigenaar een extra woning bouwen naast de al bestaande woning.

Wijnand Kooijmans

Naast de agrarische gebouwen wordt ook de mestplaat verwijderd. In totaal wordt daardoor ruim tweeduizend vierkante meter aan bebouwing gesloopt. Daarnaast wordt het asfalt op het erf verwijderd. Op het terrein is veel asbest aanwezig. De sanering komt voor rekening van de eigenaar, de gemeente loopt hierbij geen enkel risico, zo geeft wethouder Lyda Sneevliet aan.

Op grond van het geldende bestemmingsplan is op het perceel intensieve veehouderij toegestaan tot maximaal één hectare. Voor Sneevliet is van belang dat door medewerking te verlenen aan het plan de stikstofuitstoot op de Veluwe vermindert. De aanvraag is behandeld volgens de procedure die gaat gelden in de nieuwe omgevingswet. Dat maakt dat ruim overleg met de omwonenden heeft plaatsgevonden. Dat heeft als resultaat opgeleverd dat er geen zienswijzen zijn ingediend en het plan positief wordt beoordeeld door de omwonenden. De enige opmerking ging over de locatie van de gebouwen. Sneevliet ziet het plan als winst voor iedereen.

Omdat het perceel dicht bij Natura 2000 gebied is gelegen wordt de vrijkomende hoeveelheid stikstof niet benut voor woningbouwplannen. Al zou die hoeveelheid voldoende zijn voor de realisatie van vrijwel alle woningbouwplannen. Het zou Sneevliet daarom een lief ding zijn als de vrijkomende hoeveelheid stikstof kan worden opgeslagen in een provinciale stikstofbank en vrij kan worden gegeven op het moment dat er woningbouwplannen spelen. Die mogelijkheid is er nu nog niet.

Dat maakt dat gebruik maken van de vrijkomede hoeveelheid stikstof alleen kan in de directe nabijheid van het perceel. Gezien de ligging wordt dat niet wenselijk gevonden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie